Då kan vape vara ett bra alternativ

Farorna kring nikotin, tobak och rökning har länge varit en het och känslofylld debatt. Det är svårt att veta vad som är sant eller falskt, vem som har en agenda och hur forskningsresultaten faktiskt bör tolkas.

Skippa nikotin om du kan

Vad forskningen säger i dag är ungefär:

  • Nikotin är dåligt.
  • Tobak är dåligt.
  • Rökning är extremt farligt.

Det är naturligtvis en enorm generalisering med många brasklappar – men det är en sammanfattning: Lämna nikotin åt sidan om du kan.

Diskussionen blir dock lite mer intressant om du är beroende och vill sluta. Då blir det helt plötsligt en verklig hälsofråga kring hur du bör trappa ned, när substitut som Vape är att föredra och vilka mål du sätter. Kom ihåg att oavsett hur gammal du är så är det aldrig en dålig idé att sluta röka.

Allt är bättre än cigaretter

Röker du cigaretter är i princip alla substitut och behandlingar bättre. Tobaksfritt snus är ett populärt alternativ. Annars tenderar vape att vara mer framgångsrikt för rökare, eftersom det är mer likt i hur det konsumeras. Du kan fortfarande “röka”, men utan de livsfarliga effekterna det har på din kropp.

Forskningen kring tobaksfria alternativ är ännu inte lika djupgående som tobak, men att det är bättre än cigaretter, och många andra avvänjningsalternativ, är en överväldigande majoritet forskare överens om.

Då kan vape vara ett bra alternativ
Scroll to top
zakra